Protetika

Kontakty

+420 702 200 007

Pražská 1220, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

stom.kostelec@seznam.cz

Protézování se využívá pro obnovení anatomického tvaru zubu, který je značně poškozen, nebo pro vytvoření nového zubu místo chybějícího. Protetikou se zabývá zubař-ortoped ve spolupráci se zubním technikem v laboratoři. Protézy mohou být fixní, tj. upevněné na zuby nebo implantáty v dutině ústní, nebo snímatelné, které si pacient v průběhu dne nasazuje a vyndává sám. V naší stomatologické ordinaci nabízíme nejefektivnější protetické metody a technologie.
Pro určení nejvhodnějšího typu protézy pro konkrétního pacienta zubař-ortoped musí nejprve stanovit diagnózu. K tomu je v některých případech třeba nejprve zhotovit otisky horní a dolní čelisti, podle kterých se pak tvoří diagnostické modely. Díky nim lze vyhodnotit skus, pozici zubů, jejich tvar a velikost. Kromě toho lékař pořídí řadu digitálních fotografií, na jejichž základě analyzuje barvu zubů, jejich makro a mikroreliéf, hodnotí úsměv atd. To vše spolu s rentgenovou diagnostikou lékaři umožňuje naplánovat optimální léčbu s přihlédnutím k funkční a estetické stránce. Je-li to nutné, lékař může též nařídit další vyšetření, např. orthopantomografii nebo 3D diagnostiku.

Spolupracujeme s vysoce kvalifikovaným zkušeným týmem zubní technické laboratoře.